Cart

Đã hoàn tất giải trình tự bộ gene gà

Các nhà khoa học đã thực hiện nghiên cứu và tập hợp được trình tự hoàn chỉnh của bộ gen gà, một loài vật có giá trị lớn trong chăn nuôi, hứa hẹn đem lại bước tiến mới trong việc nhân giống phân tử gà, phục vụ nghiên cứu sản xuất, giúp con người thêm sự hiểu về quỹ đạo tiến hóa của loài động vật có xương sống.

Giáo sư Xu Luohao thuộc trường Đại học Tây Nam ở Trùng Khánh (Trung Quốc) – một trong những người xây dựng dự án nghiên cứu này – cho biết: “Gà là một trong những sinh vật có xương sống quan trọng nhất, nhưng việc giải trình tự bộ gene của loài này vẫn chưa hoàn thiện”.

Theo nghiên cứu được công bố trên tạp chí của Viện Hàn lâm khoa học quốc gia Mỹ (PNAS), Giáo sư Xu Luohao cùng các cộng sự đã áp dụng công nghệ đọc chuỗi trình tự dài đối với gà Huxu (một giống gà đặc hữu của Trung Quốc). Thông qua việc lập bản đồ, họ đã phát hiện ra 6 mô hình nhiễm sắc thể không có trong các tập hợp bộ gene trước đó.

Theo các nhà khoa học, nghiên cứu hàng đầu thế giới này được kỳ vọng sẽ mở rộng thêm sự hiểu biết của con người về quỹ đạo tiến hóa của động vật có xương sống và mang lại lợi ích cho việc nhân giống phân tử của gà trong chăn nuôi gia cầm.

Thanh Phương (TTXVN) -  Người chăn nuôi

Facebook Linkedin Top