Cart

Hải Dương: Giết mổ gia súc, gia cầm nhỏ lẻ trong khu dân cư, khó kiểm soát vệ sinh thực phẩm

Từ tháng 4 đến nay, Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh kiểm tra 9 cơ sở chăn nuôi gia súc, gia cầm, thuỷ sản, cơ sở giết mổ và sơ chế sản phẩm động vật trên địa bàn tỉnh.

Qua kiểm tra, hầu hết các cơ sở đều chấp hành tốt quy định về Luật Chăn nuôi; Luật Thú y và Luật An toàn thực phẩm. Chủ cơ sở và công nhân tham gia sản xuất đều được khám sức khoẻ định kỳ và tập huấn kiến thức về bảo đảm an toàn dịch bệnh trong chăn nuôi; an toàn thực phẩm trong giết mổ, sơ chế sản phẩm động vật.

Kiểm tra Công ty TNHH Sản xuất-Thương mại dịch vụ Trường Huy ở xã Bình Xuyên (Bình Giang)

Tuy nhiên, vẫn còn tình trạng chăn nuôi theo quy mô nhỏ, manh mún gây khó khăn trong kiểm soát dịch bệnh. Con giống đưa vào nuôi chưa thực sự bảo đảm chất lượng. Việc giám sát phát hiện bệnh còn lơ là, đặc biệt ở khu vực chăn nuôi nông hộ, làm giảm giá trị sản phẩm chăn nuôi.

Tình trạng giết mổ gia súc, gia cầm nhỏ lẻ nằm xen kẽ trong khu dân cư hoạt động mang tính tự phát, gây ô nhiễm môi trường, khó khăn trong quản lý, kiểm soát giết mổ và kiểm tra vệ sinh thú y, an toàn vệ sinh thực phẩm.

Thời gian tới, Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh tiếp tục phối hợp các phòng nghiệp vụ cấp huyện và chính quyền địa phương tổ chức giám sát, phát hiện và xử lý kịp thời, triệt để dịch bệnh tại các cơ sở chăn nuôi gia súc, gia cầm; cơ sở nuôi thủy sản và cơ sở sơ chế, kinh doanh thực phẩm nguồn gốc động vật.

Tăng cường thanh tra, kiểm tra việc chấp hành an toàn vệ sinh thực phẩm trên địa bàn toàn tỉnh; xử lý nghiêm vi phạm. 

Theo tác giả HUYỀN TRANG - Báo Hải Dương

Facebook Linkedin Top