Cart

Việt Nam chi gần 3 tỷ USD nhập thức ăn chăn nuôi

Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, kim ngạch nhập khẩu thức ăn gia súc và nguyên liệu trong tháng 7 đạt 477 triệu USD, tăng 28,6% so với tháng 6 và tăng 50,4% so với tháng 7/2020. Lũy kế 7 tháng đầu năm, kim ngạch nhập khẩu đạt trên 2,93 tỷ USD, tăng 37,1% so với cùng kỳ năm 2020. 

https://images.app.goo.gl/D5u2fz86bPoi4XsbA

Việt Nam mua thức ăn gia súc và nguyên liệu nhiều nhất từ Argentina. Thị trường này chiếm 35,2% trong tổng kim ngạch, đạt 1,03 tỷ USD, tăng 19,6%. Riêng tháng 7, nhập khẩu từ Argentina tăng 144% so với tháng 6 và tăng 50,2% so với tháng 7/2020, đạt 196,7 triệu USD.

Nhập khẩu từ thị trường Mỹ trong tháng 7 đạt 65,5 triệu USD, tăng 49% so với tháng 6 và tăng 80% so với tháng 7/2020, nâng kim ngạch 7 tháng lên 479,2 triệu USD, tăng 77,7% so với cùng kỳ. Trong 7 tháng đầu năm, nhập khẩu từ Mỹ chiếm 16,3% trong tổng kim ngạch.

Ngược lại, mặt hàng trên mua từ Brazil trong tháng 7 lại sụt giảm 28% so với tháng 6 nhưng vẫn tăng 79,5% so với tháng 7/2020, đạt 78,8 triệu USD. Kim ngạch 7 tháng tăng 66,4% so với cùng kỳ, đạt 341,98 triệu USD, chiếm 11,7% trong tổng kim ngạch.

Lượng thức ăn gia súc và nguyên liệu nhập từ EU trong 7 tháng đầu năm cũng tăng trên 62% so với cùng kỳ năm 2020, đạt 241,2 triệu USD. Trong khi đó, nguồn từ thị trường Đông Nam Á chỉ tăng 2,6%, đạt 191,7 triệu USD.

Theo tác giả Đỗ Lan - Báo NDH

Facebook Linkedin Top