Giỏ hàng

Sản phẩm

ADE - B. COMPLEX - CALCIUM
ALBENDAZOL 10% GANADEXIL
AMOXI - LAV
Liên hệ
AMOXI - WS
Liên hệ
AMOXY - C
Liên hệ
AMOXYVETo - 50S
Liên hệ
AMPICOL PLUS
Liên hệ
AMPICOL PLUS 10
Liên hệ
AMPROLIUM - 20S
Liên hệ
BACILAC I
Liên hệ
BROMHEVET
Liên hệ
CHICKTONIC
Liên hệ
COCCIVET 1%
Liên hệ
COCCIVET 3%
Liên hệ
COLIVETo - 4800
Liên hệ
CTC - OBLETS
26,000₫
D4+ DISINFECTANT
Liên hệ
DIAZIPRIM 48%S
Liên hệ
DIMINAVETo
-89%
27,000₫ 255,000₫
DOXYVETo - 50S
Liên hệ
Facebook Linkedin Top