Cart

Sản phẩm Chăn nuôi - Thú y

ALBENDAZOL 10% GANADEXIL
AMOXI - LAV
Liên hệ
AMOXICOL (50%)
Liên hệ
AMOXITAV 15% LA
Liên hệ
AMOXY - WS
Liên hệ
AMPICOL - PLUS 50
Liên hệ
AMPICOL PLUS 10
Liên hệ
AMPICOL PLUS 5
Liên hệ
AUSKIPRA GN
Liên hệ
AVISAN MULTI
Liên hệ
BACILAC I
Liên hệ
BIOMOXCOLI
Liên hệ
BROMHEVET
Liên hệ
CETAMOL POWDER
Liên hệ
CHICKTONIC
Liên hệ
CLAVAMOX DROPS
Liên hệ
COCCIVET 1%
Liên hệ
COLIMIXIN
Liên hệ
COLISUIN CL
Liên hệ
CORIPRAVAC AH
Liên hệ
CTC - OBLETS
Liên hệ
DIMINAVETo
-89%
Hết
27,000₫ 255,000₫
DOXINYL
Liên hệ
DR. PETZ FERRO BOOST

Sản phẩm niêm yết giá bán lẻ và các chương trình khuyến mãi. Quý khách hàng đại lý vui lòng liên hệ hotline để nhận được chính sách nhập hàng tốt nhất.

Facebook Linkedin Top