Cart

Giảm 50% mức thu phí và lệ phí trong lĩnh vực thú y

Ngày 6/8, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 68/TT-BTC quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí trong lĩnh vực thú y nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Theo đó, một số khoản phí, lệ phí trong lĩnh vực thú y sẽ được giảm tới 50%.

Cụ thể, lệ phí cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn; thủy sản nhập khẩu, quá cảnh, tạm nhập tái xuất (gồm kho ngoại quan), chuyển cửa khẩu; lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ thú y; phí kiểm dịch động vật đối với hoạt động kiểm tra lâm sàng gia cầm đều được giảm 50% so với quy định quy định tại Thông tư số 101/2020/TT-BTC ngày 23/11/2020 của Bộ Tài chính quy định thu phí, lệ phí trong công tác thú y. 

Bộ Tài chính cho biết, với mức thu phí, lệ phí điều chỉnh giảm tại Thông tư, dự kiến trong 1 quý sẽ giảm khoảng 859 triệu đồng (gồm 850 triệu đồng lệ phí và 8,7 triệu đồng phí).

- Lệ phí cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn; thủy sản nhập khẩu, quá cảnh, tạm nhập tái xuất (gồm kho ngoại quan), chuyển cửa khẩu: 
+ Từ ngày 06/8/2021 đến hết ngày 31/12/2021: 20.000 đồng/lần;
+ Từ ngày 01/01/2022: 40.000 đồng/lần.


- Lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ thú y:
+ Từ ngày 06/8/2021 đến hết ngày 31/12/2021: 25.000 đồng/lần;
+ Từ ngày 01/01/2022: 50.000 đồng/lần.

- Phí kiểm dịch động vật đối với hoạt động kiểm tra lâm sàng gia cầm:
+ Từ ngày 06/8/2021 đến hết ngày 31/12/2021: 17.500 đồng với mỗi xe ô tô/xe chuyên dụng.
+ Từ ngày 01/01/2022: 35.000 đồng với mỗi xe ô tô/xe chuyên dụng.

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày ban hành đến hết ngày 31/12/2021.

Kể từ ngày 1/1/2022 trở đi, mức thu các khoản phí, lệ phí nêu trên thực hiện theo quy định tại Biểu phí, lệ phí trong công tác thú y ban hành kèm theo Thông tư số 101/2020/TT-BTC.

Tổng hợp -  Ảnh & Tin tức báo TTXVN

Facebook Linkedin Top