Cart

Giống gà J-Dabaco sinh trưởng ổn định , lãi cao

Gà trống J-Dabaco là giống gà thương phẩm cho lãi cao, bình quân đến 27 triệu đồng/1000 gà, lợi nhuận cao hơn nhiều lần giống gà thương phần khác, đàn gà sinh trưởng ổn định, đem lại hiệu quả kinh tế cao

 Chăn nuôi hộ gia đình được hỗ trợ, chi phí chăn nuôi giảm, người dân thu lãi đến 37triệu đồng/1000 gà

 
Bình quân lãi 27 triệu/1000 gà. Đây chính là kếy quả  của Trung tâm Ứng dụng khoa học công nghệ và Khảo nghiệm giống đưa ra hội thảo 8.8 tại Phú Điền (Nam Sách)
 
Với quy mô 7000 con (chia làm 2 đợt) mô hình được tổ chức tại Tân An (Thanh Hà) và Phú Điền (Nam sách). Khối lượng bình quân của giống gà trống J-Dabaco có tỉ lệ sống lên đến 95%. Sau 4 tháng, khối lượng bình quân mỗi con gà trống J-Dabaco lên tới 2,7-2,8kg/con. Trong khi đó giá gà hiện tại vào mức 65.000 - 70.000 đồng/kg, các hộ chăn nuôi có lợi nhuận bình quân khoảng 27 triệu đồng/ 1000 gà.
 
Nguồn: Báo Hải Dương
Facebook Linkedin Top