Cart

Hà Nội: Có 726 cơ sở giết mổ động vật gia súc, gia cầm

Tin tức mới: Hà Nội có tổng số 726 cơ sở giết mổ  (CSGM) động vật gia súc, gia cầm.
Bao gồm 97 cơ sở giết mổ trâu bò; 208 cơ sở giết mổ heo, 415 cơ sở giêt mổ gia cầm; 1 cơ sở vừa giết mổ gia cầm và heo; 5 cơ sở giết mổ động vật khác. 
Tuy nhiên chỉ có 105 CSGM được Chi cục Chă nuôi và Thú y quản lý hoạt động và cho phép hoạt động.
 

Hoạt động của các cơ sở giết mổ

Các CSGM công nghiệp, bán công nghiệp, thủ công tập trung đang hoạt động đa số đang hoạt động chưa hết công suất . Có cơ sở giết mổ công nghiệp, đầu tư dây chuyền giết mổ hiện đại chỉ hoạt động được 15-30% công suất thiết kế; có cơ sở phải tạm ngừng hoạt động giết mổ hoặc chuyển sang giết mổ trên sàn (giết mổ bán công nghiệp) để duy trì hoạt động.
 

Một số cơ sở không đủ các tiêu chí để đưa vào mạng lưới giết mổ

Một số cơ sở giết mổ bán công nghiệp hoạt động hiệu quả, nhưng sau khi thực hiện rà soát đã không đạt đủ các tiêu chuẩn về cơ sở giết mổ để đưa vào mạng lưới giết mổ của Thành phố theo quy định của Luật Thú y, Luật Quy hoạch. 

 

 

CSGM gia súc, gia cầm nhỏ lẻ còn tồn tại số lượng lớn, hoạt động giết mổ rất đa dạng, phương thức chủ yếu là thủ công. Đa số các điểm, hộ giết mổ này đều không được chính quyền địa phương cấp phép hoạt động nên nguy cơ gây mất an toàn vệ sinh thực phẩm là rất cao. 

Tạp chí Chăn nuôi Việt Nam
Facebook Linkedin Top