Cart

Hà Nội phòng, chống dịch bệnh động vật thủy sản năm 2023

Để chủ động trong công tác phòng, chống dịch bệnh trong nuôi trồng thủy sản, hạn chế thiệt hại cho người nuôi, Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch số 47/KH-UBND về phòng, chống dịch bệnh động vật thủy sản năm 2023.

Theo đó, Kế hoạch với mục đích tổ chức thực hiện có hiệu quả các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và PTNT về công tác phòng, chống dịch bệnh thủy sản; chủ động triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh thủy sản, giám sát dịch bệnh phát hiện sớm và xử lý nhanh gọn, kịp thời các dịch bệnh thủy sản, để hạn chế mức thấp nhất những rủi ro thiệt hại do dịch bệnh gây ra; kiểm soát tốt không để xảy ra dịch bệnh lớn để nâng cao hiệu quả sản xuất, đảm bảo phát triển ổn định, bền vững ngành thủy sản của Thành phố.

Nâng cao nhận thức của tổ chức, cá nhân về phòng, chống dịch bệnh cũng như tác hại của dịch bệnh trong nuôi trồng thủy sản; trách nhiệm của người nuôi, các cấp chính quyền trong công tác phòng, chống dịch bệnh thủy sản và việc bảo vệ nguồn lợi thủy sản, bảo vệ môi trường nước.

Ảnh minh hoạ

Kế hoạch gồm 7 nội dung chính: Công tác tuyên truyền, tập huấn; giám sát dịch bệnh thủy sản; điều tra ổ dịch và xử lý dịch bệnh; kiểm dịch, kiểm soát vận chuyển giống thủy sản và kiểm tra vệ sinh thú y thủy sản; hỗ trợ thuốc sát trùng, hóa chất, chế phẩm xử lý môi trường; thanh tra, kiểm tra; chế độ báo cáo dịch bệnh thủy sản.

Để làm tốt việc này, UBND Thành phố Hà Nội chỉ đạo tổ chức thực hiện đồng bộ các nội dung, giải pháp phòng, chống dịch bệnh thủy sản theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và PTNT; công tác phòng, chống dịch phải thực hiện đồng bộ, nhanh gọn, triệt để có sự chỉ đạo và phối hợp chặt chẽ giữa các cấp, các ngành từ thành phố đến cơ sở; có sự vào cuộc của hệ thống chính trị các cấp và của cả cộng đồng; phòng bệnh là chính, chống dịch bệnh kịp thời và hiệu quả.

Mặt khác, yêu cầu tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc và chủ động thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch bệnh thủy sản của các cấp, các ngành và người nuôi trồng thủy sản, hạn chế tối đa thiệt hại do dịch bệnh gây ra. Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra trong công tác nuôi trồng thủy sản và phòng, chống dịch bệnh thủy sản. Tăng cường tập huấn, tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm của chính quyền địa phương, đội ngũ cán bộ và người nuôi trồng thủy sản về công tác phòng, chống dịch bệnh thủy sản; tăng cường và củng cố hệ thống giám sát dịch bệnh thủy sản từ cấp thành phố đến cấp xã và từng bước đến hộ nuôi tại một số vùng nuôi tập trung.

UBND Thành phố Hà Nội giao Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì, phối hợp các sở, ngành, đơn vị liên quan tham mưu UBND Thành phố về các biện pháp phòng, chống dịch bệnh; tổ chức triển khai, thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn Thành phố.

Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, hướng dẫn và triển khai thực hiện tốt nội dung Kế hoạch này; phân tích và nhận định tình hình dịch bệnh, đánh giá các biện pháp phòng, trị bệnh đã triển khai và đưa ra những điều chỉnh phù hợp và hiệu quả,.. Hướng dẫn chủ cơ sở nuôi trồng, vận chuyển và tiêu thụ thủy sản thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh thủy sản theo đúng quy định. Cập nhật thông tin về tình hình dịch bệnh và công tác phòng, chống dịch trong nuôi trồng thủy sản.

UBND các quận, huyện và thị xã: Xây dựng kế hoạch để triển khai thực hiện kế hoạch phòng, chống dịch bệnh thủy sản tại địa phương theo quy định. Chủ động phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT trong công tác lấy mẫu xét nghiệm mầm bệnh. Chủ động bố trí kinh phí lấy mẫu xét nghiệm để giám sát dịch bệnh theo điều kiện thực tế tại địa phương khi cần thiết. Trong trường hợp phát hiện có mẫu dương tính với tác nhân gây bệnh thuộc danh mục bệnh động vật thủy sản phải công bố dịch theo quy định, thực hiện báo cáo Sở Nông nghiệp và PTNT để kịp thời phối hợp xử lý.

Kiểm tra, theo dõi, đôn đốc việc thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh thủy sản trên địa bàn, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định; tổ chức thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh, tiêu hủy, vệ sinh tiêu độc khử trùng theo hướng dẫn, giám sát của cơ quan quản lý nhà nước về thủy sản trong nuôi trồng thủy sản trên địa bàn quản lý; phối hợp với cơ quan quản lý thủy sản tổ chức giám sát tình hình dịch bệnh thủy sản tới tận thôn, xóm, hộ gia đình; phát hiện sớm, kịp thời khống chế, không để bệnh lây lan ra diện rộng.

Đồng thời, thực hiện giám sát chặt chẽ các cơ sở sản xuất, ương dưỡng, kinh doanh giống thủy sản trên địa bàn; kiểm tra, kiểm soát con giống đưa về địa phương, phối hợp với các cơ quan chức năng xử lý các trường hợp con giống đưa về địa phương chưa được kiểm dịch; tổng hợp số lượng con giống, diện tích thả nuôi tại địa bàn quản lý. Nghiêm túc thực hiện việc kê khai sản xuất ban đầu trong nuôi trồng thủy sản xảy ra thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh trên địa bàn Thành phố theo quy định; cần xử lý nghiêm các sản phẩm nhập lậu, sản phẩm không rõ nguồn gốc, buôn bán không đúng nơi quy định.

Thông tin, tuyên truyền đầy đủ, kịp thời, chính xác diễn biến dịch bệnh và biện pháp phòng chống trên hệ thống truyền thanh của địa phương để nâng cao nhận thức của người dân trong công tác phòng chống dịch bệnh thủy sản; hướng dẫn các biện pháp nuôi trồng thủy sản đảm bảo an toàn dịch bệnh và an toàn thực phẩm; tổ chức rà soát, kiểm tra và hỗ trợ thiệt hại cho cơ sở nuôi thủy sản, cấp phát hóa chất khử trùng, tiêu độc, chế phẩm xử lý môi trường trên địa bàn theo quy định.

Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND Thành phố nếu để dịch xảy ra trên địa bàn quản lý do lơ là, chủ quan, thiếu phối hợp trong công tác phòng, chống dịch.

                                                                                                                                                          Nguồn: Tổng cục thuỷ sản

Facebook Linkedin Top