Cart

Liều dùng một số thuốc gây mê trên gia súc

Gây mê là một quá trình quan trọng trong phẫu thuật ngoại khoa trên động vật. Ở bài viết này VINODA xin được gửi tới các quý bác sĩ liều thuốc sử dụng để gây mê cho gia súc, hi vọng thông tin này sẽ giúp ích được cho các bác sĩ thú y trong quá trình hành nghề

Liều dùng một số thuốc gây mê cho gia súc

 
Thuốc Liều lượngLưu ý
Gia súc trưởng thành
Thiopental 11 mg/kg tiêm tĩnh mạchGiảm liều thuốc tiền mê 
Gia súc trưởng thành
Guaifenesin 5%+Thiopental 2,5–5%50–100 mg/kg IV+3–4 mg/kg IVGiảm liều nếu trọng lượng >600kg
Giảm liều thuốc tiền mê
Bê < 150 kg
Xylazine+Ketamine0,05–0,1 mg/kg IM+4–6 mg/kg IV hoặc 10 mg/kg IMGiảm liều đối với bê <2 tháng tuổi
Bê 150–350 kg
Xylazine+Ketamine0,1 mg/kg IM+4 mg/kg IM hoặc 6 mg/kg IMThời gian tác dụng: 20 phút
Gia súc trưởng thành
Xylazine+Ketamine0,1 mg/kg IM hoặc IV +2,2 mg/kg IVDiazepam hoặc midazolam 0,05 mg/kg có thể được thêm vào ketamine để khởi mê; Thời lượng 15-20 phút
Để kéo dài tác dụng của Xylazine+Ketamine, trước đó thêm 1 gam ketamine vào 1 lít dung dịch guaifenesin 5% Truyền 1,5–2,0 mL/kg/giờ IV-Nên đặt nội khí quản; nên bổ sung O2;
-Liều được điều chỉnh theo độ sâu cần thiết trong quá trình gây mê và giảm ở những con rất non, già và trọng lượng lớn
Thêm 100 mg xylazine và 1 g ketamine vào 1 L guaifenesin 5%Liều khởi mê: 0,5 mL/kg sau đó duy trì ở mức 2,5 mL/kg/giờ IVNên đặt nội khí quản; nên bổ sung O2

Kết hợp Diazepam (hoặc Midazolam) và Ketamine, có thể cộng thêm Butorphanol
0.25 mg/kg Diazepam (hoặc Midazolam) được pha chung trong cùng một ống tiêm với 5 mg/kg Ketamine, tiêm qua đường tĩnh mạch (IV). Liều 0.05–0.1 mg/kg có thể được tiêm tĩnh mạch hoặc tiêm bắp (IM) để gây mê hoặc giảm đau.-Có thể sử dụng liều thấp hơn để gây an thần
-Liều đẩy đủ: Gây mê trong thời gian ngắn (10-15phút)
-Hoặc sử dụng trước khi gây mê hơi
Xylazine+Tiletamine–zolazepam0,1 mg/kg IM +4 mg/kg ImNên bổ sung O2
Propofol5–6 mg/kg, tiêm qua đường tĩnh mạch (IV). Khi bê được tiền mê với Xylazine ở liều lượng 0.1 mg/kg, liều Propofol giảm xuống còn 3 mg/kg IV.

 

  • Liều Guaifenesin 5%-Thiopental cho bò lên tới 500 kg là 2 mL/kg, giảm khi trọng lượng tăng, bò lớn cần dưới 1500 mL. 
  • Tiền mê bằng Xylazine: có thể giảm liều gây mê cần thiết. 
  • Guaifenesin IV 50 mg/kg, sau đó Thiopental 2-4 mg/kg, tăng liều để đạt hiệu ứng mong muốn. 
  • Dùng Guaifenesin-Thiopental giảm thể tích hô hấp, huyết áp, tăng tốc độ hô hấp và tim.

Nguồn:

Adetunji A, Pascoe PJ, McDonell WN, et al. Retrospective evaluation of xylazine/halothane anesthesia in 125 cattle. Can Vet J. 1984;25:342-346.

Bernards CM. Epidural and spinal anesthesia. Barash PG, Cullen BF, Stoelting RK. Clinical Anesthesia. 5th edn. Lippincott Williams & Wilkins: Philadelphia; 2006:691-717.

Campbell KB, Klavano PA, Richardson P, et al. Hemodynamic effects of xylazine in the calf. Am J Vet Res. 1979;40:1777-1780.

Facebook Linkedin Top