Cart

Lịch tiêm phòng vaccine cho vịt

Do tình hình dịch bệnh trên vịt ngày càng diễn biến phức tạp, chúng tôi xin được khuyến nghị về lịch vaccine phòng bệnh trên vịt cho bà con. Tuy nhiên cần lưu ý, mỗi phác đồ tiêm phòng sẽ khác nhau ở từng trại, từng khu vực.

Lịch tiêm phòng vaccine cho vịt thịt được khuyến cáo như sau:
- 1 ngày tuổi:          Vaccine phòng bệnh Viêm gan vịt & bệnh Rụt mỏ vịt 
- 1-3 ngày tuổi:       Kháng thể/Vaccine phòng E.coli (bệnh viêm rốn, tiêu chảy) 
- 7 ngày tuổi:          Vaccine Tembusu (hội chứng giảm đẻ & lật ngửa do Tembusu virus) 
- 10 ngày tuổi:        Vaccine Dịch tả vịt (mũi 1) 
- 12 ngày tuổi:        Vaccine phòng Cúm gia cầm (lần 1)
- 13-15 ngày tuổi:   Vaccine phòng E.coli, thương hàn vịt
- 21-23 ngày tuổi:   Vaccine phòng bệnh E.coli, thương hàn & Tụ huyết trùng
- 35 ngày tuổi:        Vaccine phòng bệnh Tembusu (hội chứng giảm đẻ) (lần 2)
- 38 - 40 ngày tuổi: Vaccine phòng dịch tả vịt (lần 2)
- 45 ngày tuổi:        Vaccine phòng cúm gia cầm (lần 2)
 
Lịch tiêm phòng vaccine cho vịt đẻ được khuyến cáo như sau:
- 1 ngày tuổi:         Vaccine phòng bệnh Viêm gan vịt & bệnh Rụt mỏ vịt 
- 1-3 ngày tuổi:      Kháng thể/Vaccine phòng E.coli (bệnh viêm rốn, tiêu chảy)
- 10 ngày tuổi:       Vaccine Dịch tả vịt (mũi 1) + Tembusu (hội chứng giảm đẻ & lật ngửa do Tembusu virus) 
- 11-13 ngày tuổi:  Vaccine phòng E.coli, thương hàn vịt
- 15 ngày tuổi:       Vaccine phòng Cúm gia cầm (lần 1)
- 21-23 ngày tuổi:  Vaccine phòng bệnh E.coli, thương hàn & Tụ huyết trùng
- 35 ngày tuổi:       Vaccine phòng bệnh Tembusu (hội chứng giảm đẻ)
- 40 ngày tuổi:       Vaccine phòng dịch tả vịt (lần 2)
- 45 ngày tuổi:       Vaccine phòng cúm gia cầm (lần 2)
- 50 ngày tuôi:       Vaccine phòng viêm gan vịt ( trước khi cho vịt giống ấp nở)
- 180 ngày tuổi:     Vaccine phòng bệnh Dịch tả vịt + Tembusu (Hội chứng giảm đẻ),
- 190 ngày tuổi:     Vaccine phòng Cúm gia cầm (lần 3)
Đối với vịt, ngan đẻ nên tiêm lại các loại vaccine sau 6 tháng & trước khi cho phối giống, ấp nở 

Lưu ý khi sử dụng vaccine:
  • Chọn đúng loại vaccine có bảo hộ và hiệu lực cao, an toàn cho vật nuôi. 
  • Không tiêm phòng vaccine cho vịt đang bệnh. 
  • Bảo quản vaccine ở 2-8oC để đảm bảo chất lượng vaccine tới ngày tiêm. 
  • Tiêm vaccine đúng kĩ thuật với dụng cụ đảm bảo an toàn và khả năng hoạt động ổn định. 
  • Khi làm vaccine mật độ dày nên bổ sung Glucose + Vitamin C để tăng sức đề kháng nâng cao hiệu quả vaccine.
 
Ths.BSTY Phạm Thời - Hội chăn nuôi
Facebook Linkedin Top