Cart

Năm 2022 Trung Quốc giảm nhập khẩu thịt lợn, tăng nhập khẩu thịt bò

Theo dự báo của USDA, năm 2022 nhập khẩu thịt lợn của Trung Quốc sẽ giảm, trong khi nhập khẩu thịt bò tăng.

Ước tính nhập khẩu thịt lợn của Trung Quốc trong năm 2022 giảm xuống còn 3,3 triệu tấn do cạnh tranh từ thịt lợn trong nước giá rẻ và do thuế nhập khẩu thịt lợn tăng từ 8% lên 12%, trong bối cảnh triển vọng kinh tế kém lạc quan và tiếp tục bị hạn chế do COVID-19. Năm 2022, sản lượng thịt lợn của Trung Quốc ước đạt 50 triệu tấn, tăng 5% so với năm 2021, do sản lượng lợn hơi và lượng lợn giết mổ tăng.

Nhập khẩu lợn giống năm 2022 ước tính giảm xuống mức 20.000 con do các nhà sản xuất đã đủ nguồn cung từ năm 2021. Giá lợn hơi và lợn giống dự kiến tiếp tục ở mức thấp trong năm 2022 sẽ làm giảm nhu cầu nhập khẩu lợn giống.

Ước tính lượng lợn hơi năm 2022 đạt 665 triệu con, tăng 2% so với năm 2021 do nguồn cung đầu vụ cao. Những thiệt hại của người chăn nuôi cũng như các chính sách của chính phủ nhằm ổn định đàn lợn, dự kiến sẽ làm giảm sản lượng lợn và sự biến động của ngành chăn nuôi lợn trong năm 2022. Từ mùa thu năm 2021, chính phủ Trung Quốc đã yêu cầu các nhà chăn nuôi lợn giữ đàn lợn nái ít nhất là 41 triệu con, theo Kế hoạch tạm thời để quản lý sản lượng lợn, nhằm ổn định ngành chăn nuôi. Năm 2022, dự đoán thiệt hại do dịch bệnh về lợn sẽ giảm nhưng dịch tả ASF vẫn là bệnh đặc hữu.

Đối với thịt bò, năm 2022 Trung Quốc dự kiến sẽ tăng nhập khẩu 3%, lên mức 3,1 triệu tấn, gần bằng khối lượng thịt lợn nhập khẩu. Năm 2022, sản lượng bò của Trung Quốc dự kiến sẽ tăng lên 52,5 triệu con nhưng nhập khẩu bò sống cũng có thể đạt 375.000 con, chủ yếu từ Nam Mỹ.

Sản lượng thịt bò năm 2022 ước đạt 7,15 triệu tấn, tăng 2% so với năm 2021. Năm 2022, Brazil dự kiến sẽ vẫn là nhà cung cấp thịt bò lớn nhất cho Trung Quốc sau khi Trung Quốc dỡ bỏ các hạn chế đối với các sản phẩm thịt bò vào tháng 12/2021.

Nguồn: Vinanet/VITIC/euromeatnews - Báo Chăn nuôi

Facebook Linkedin Top