Cart

Sau 9 tháng đầu năm 2023, nhập khẩu thức ăn gia súc đạt mức trên 3,82 tỷ USD

Trong khoảng thời gian 9 tháng đầu năm 2023, việc nhập khẩu thức ăn dành cho gia súc và các nguyên liệu liên quan đã đạt mức trên 3,82 tỷ USD, biểu hiện một sự giảm nhẹ là 6,9% so với cùng giai đoạn trong năm 2022.
Tháng 9/2023, việc nhập khẩu thức ăn gia súc và nguyên liệu vào Việt Nam giảm 23,5% so với tháng 8/2023, nhưng tăng 2,1% so với tháng 9/2022, đạt 420,11 triệu USD. Tính chung trong 9 tháng năm 2023, tổng giá trị nhập khẩu nhóm hàng này là trên 3,82 tỷ USD, giảm 6,9% so với cùng kỳ năm 2022.

Argentina là nguồn nhập khẩu chính cho thức ăn gia súc và nguyên liệu của Việt Nam, chiếm 28,7% tổng giá trị nhập khẩu trong nước, với hơn 1,1 tỷ USD. Tuy nhiên, số lượng nhập khẩu từ Argentina giảm 12,6% so với năm 2022 và tháng 9/2023 giảm đến 50,6% so với tháng 8/2023 và giảm 28% so với tháng 9/2022.

Thứ hai là Brazil, chiếm tỷ trọng 17,9%, đạt gần 683,42 triệu USD. Số lượng nhập khẩu từ Brazil giảm 17,8% so với năm 2022, nhưng trong tháng 9/2023, nhập khẩu từ thị trường này tăng đáng kể lên 123,13 triệu USD, tăng 38,5% so với tháng 8/2023 và 91,6% so với tháng 9/2022.

Tiếp theo là đến thị trường Mỹ, trong tháng 9/2023, nhập khẩu thức ăn gia súc và nguyên liệu từ Mỹ giảm 2,4% so với tháng 8/2023, nhưng tăng 17,7% so với tháng 9/2022, đạt 57,98 triệu USD. Trong cả 9 tháng năm 2023, nhập khẩu từ Mỹ tăng 5,8% so với cùng kỳ năm 2022, đạt 534,97 triệu USD, chiếm 14% tổng kim ngạch.

Tuy nhiên, nhập khẩu thức ăn gia súc và nguyên liệu từ thị trường EU trong 9 tháng năm 2023 giảm mạnh 39,7% so với cùng kỳ năm 2022, chỉ đạt 214,83 triệu USD. Đồng thời, nhập khẩu từ thị trường Đông Nam Á cũng giảm 17,3% và đạt 230,47 triệu USD.

Nhập khẩu thức ăn gia súc và nguyên liệu 9 tháng năm 2023

(Theo số liệu công bố ngày 13/10/2023 của TCHQ)

ĐVT: USD

 

Nguồn: Vinanet/VITIC

Facebook Linkedin Top