Cart

Việt Nam xuất khẩu thịt chủ yếu ở thị trường nào

Thịt và các sản phẩm thịt của Việt Nam chủ yếu được xuất khẩu sang các thị trường Hồng Kông (Trung Quốc), Bỉ, Campuchia, Trung Quốc, Lào, Malaysia… Theo thống kê sơ bộ từ số liệu của Tổng cục Hải quan, tháng 7/2023, xuất khẩu thịt và sản phẩm thịt đạt 1,87 nghìn tấn, trị giá 8,04 triệu USD, tăng 21% về lượng và tăng 12,3% về trị giá so với tháng 7/2022.

 

Lũy kế 7 tháng đầu năm 2023, Việt Nam xuất khẩu được 12,24 nghìn tấn thịt và các sản phẩm thịt, trị giá 57,51 triệu USD, tăng 20,7% về lượng và tăng 37,4% về trị giá so với cùng kỳ năm 2022.

Thịt và các sản phẩm thịt của Việt Nam chủ yếu được xuất khẩu sang các thị trường Hồng Kông (Trung Quốc), Bỉ, Campuchia, Trung Quốc, Lào, Malaysia, Papua New Guinea, Pháp…

Trong đó, xuất khẩu sang thị trường Hồng Kông chiếm 41,16% về lượng và chiếm 57,65% về trị giá trong tổng xuất khẩu thịt và sản phẩm thịt của cả nước, với 771 tấn, trị giá 4,63 triệu USD, tăng 10,9% về lượng và tăng 41% về trị giá so với tháng 7/2022.

Thời gian qua, việc xuất khẩu sản phẩm thịt đã có những bước tiến như xuất khẩu thịt lợn sữa, lợn mảnh sang thị trường Hồng Kông, một số sản phẩm thịt lợn khử trùng xuất khẩu sang Hàn Quốc. Ảnh: Cục Thú y

Thời gian qua, việc xuất khẩu sản phẩm thịt đã có những bước tiến như xuất khẩu thịt lợn sữa, lợn mảnh sang thị trường Hồng Kông, một số sản phẩm thịt lợn khử trùng xuất khẩu sang Hàn Quốc. Ảnh: Cục Thú y

Lũy kế 7 tháng đầu năm 2023, Việt Nam xuất khẩu sang thị trường Hồng Kông 5,39 nghìn tấn thịt và các sản phẩm thịt, trị giá 33,81 triệu USD, tăng 30,4% về lượng và tăng 61% về trị giá so với cùng kỳ năm 2022.

Việt Nam xuất khẩu thịt heo sang thị trường Hồng Kông

Việt Nam xuất khẩu thịt heo sang thị trường Hồng Kông. Ảnh: vov.vn

Thịt và các sản phẩm thịt của Việt Nam xuất khẩu sang thị trường Hồng Kông chủ yếu là thịt heo sữa nguyên con đông lạnh, thịt heo nguyên con đông lạnh…

Trong 7 tháng đầu năm 2023, thịt và các sản phẩm từ thịt của Việt Nam xuất khẩu chủ yếu là các chủng loại như: Thịt heo tươi, ướp lạnh hoặc đông lạnh; Thịt khác và phụ phẩm dạng thịt ăn được sau giết mổ của động vật khác tươi, ướp lạnh hoặc đông lạnh; Thịt và phụ phẩm ăn được sau giết mổ của gia cầm…

Trong đó, thịt heo tươi ướp lạnh hoặc đông lạnh (chủ yếu là heo sữa và thịt heo nguyên con đông lạnh) được xuất khẩu nhiều nhất với 6,03 nghìn tấn, trị giá 35,42 triệu USD, giảm 2,4% về lượng, nhưng tăng 30,7% về trị giá so với cùng kỳ năm 2022. Thịt heo tươi ướp lạnh hoặc đông lạnh được xuất khẩu sang các thị trường như: Hồng Kông, Lào và Malaysia…

Đáng chú ý, trong 7 tháng đầu năm 2023, xuất khẩu thịt và phụ phẩm ăn được sau giết mổ của gia cầm tiếp tục tăng mạnh, đạt 3,17 nghìn tấn, trị giá 8,28 triệu USD, tăng 335,7% về lượng và tăng 439,8% về trị giá so với cùng kỳ năm 2022. Thịt và phụ phẩm ăn được sau giết mổ của gia cầm được xuất khẩu chủ yếu sang các thị trường như: Trung Quốc, Papua New Guinea, Malaysia, Hàn Quốc, Hồng Kông…

Nguồn: Chăn nuôi Việt Nam

Facebook Linkedin Top